Hematoloji Ürün Uzmanı (Ankara) in Istanbul, Turkey

News About Turkey - NAT
1 Min Read

Amgen


Amgen Türkiye Hematoloji İş Birimi bünyesinde görev alacak Ürün Uzmanı arayışımız bulunuyor.

Sorumluluklar:

 • Sorumluluğundakibölgelerdesağlıkmeslekmensuplarınayönelikziyaretleriplanlamak,pazarlamastratejilerine ve uyumkurallarınauyguntanıtımlargerçekleştirmek ve ziyaretsonrasıanalizleriyapmak.

 • BölgeMüdürü’nüpotansiyel ve kaynakanalizsonuçlarıhakkındabilgilendirmek,

 • Hastaodaklıyaklaşımlaişhedeflerivemüşteriihtiyaçlarınıkarşılamak,

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerinlisansbölümlerindenmezunolmak

 • Hematolojiterapötikalanındatercihen 2yıldeneyimliolmak

 • İyi seviyedeplanlama, hedefleme ve segmentasyonbecerisinesahipolmak

 • İlişkiyönetimibecerisinesahipolmak

 • Performansodaklıolmak

 • CRMveritabanları ve MSOffice kullanmabecerisinesahip

 • Tercihenİngilizcebilen

 • Erkek adaylariçinaskerliğinitamamlamışolmak

 • AktifBsınıfısürücübelgesinesahipolmak

 • Yurtiçiveyurtdışıseyahatengelibulunmamak

 • Ankar a’da ikamet etmek


Apply Now

***Show some love and please mention newsaboutturkey.com* in your application***
***We also feel loved when you share it***

Share This Article