İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü in Alasehir, Turkey

News About Turkey - NAT
5 Min Read

Diageo


Job Description :

Görev aldığı Fabrikada tüm yasal ve şirket içi İnsan Kaynakları prosedür ve yönetmeliklerinin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.

Sorumlu olduğu Fab. ekibinde İK süreçlerine tüm çalışanların hakim olması

Endüstriyel ilişkiler konusunda çalışmış olması. İş Kanunu ve T.İ.S konusunda deneyimli olması etkin sözleşmelere katılmış olması, sözleşme öncesi analiz vb. çalışmaları yapmış olması

Kanun gereklilikleri

İnsan Kaynakların süreçlerinin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi. İlgili bölüm yöneticilerini İK ile olan koordinasyonu

Sorumlu olduğu Fabrikada İK süreçlerine tüm çalışanların hakim olması

İnsan Kaynakları süreçleri hakkında ilgili birilmelere destek verilmesi ve çalışanların İnsan Kaynakları süreçleri tarafındaki sorularının cevaplanması, ihtiyaçlarının karşılanması. Görev yaptığı Fabrikada HRBP rolünün üstlenilmesi

Sorumlu olduğu Fabrikada İK süreçleri ile ilgili memnuniyet

Şirket stratejileri doğrultusunda lokal ve global İnsan Kaynakları projelerinin desteklenmesi.

Projelerin etkili desteklenmesi, hayata geçirilmesi

İlgili birimlerin iş dinamiklerinin anlaşılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda stratejik İnsan Kaynakları desteğinin verilmesi

Sorumlu olduğu Fabrikada İK süreçleri ile ilgili memnuniyet

Yetenek yönetimi doğrultusunda organizasyonun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi ve bu yetkiliklerin şirkete kazandırılması ile ilgili aksyion alınması.

Yetenek yönetim planlarının oluşturulması

Seçme ve yerleştirme süreçlerinin desteklenerek iş gücü verimliliğinin arttırılması.

Şirketin çeşitlilik hedeflerini gerçekleştirmesi

Görev aldığı Fabrikada İnsan Kaynakları verilerinin takip edilerek şirket performansına etkisinin değerlendirilmesi, gerekli noktalarda aksiyon alınması

Verilerin takibi

Yeni başlayan çalışanların deneme sürelerini takiplerinin yapılması, yöneticilerinin bilgilendirilmesi. Ayrılan çalışanlar ile çıkış görüşmeleri yaparak şirket içerisindeki gelişim alanlarının tespit edilmesi.

Deneme süresi takibi, çıkış görüşmeleri

Organizasyonumuz içindeki çeşitliliğin artması için gerekli çalışmaları yürütmek. Bölüm yöneticilerini bu konuda bilinçlendirmek

Şirketin çeşitlilik hedeflerini gerçekleştirmesi

Senelik performans görüşmelerinin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması.

Performans yönetimi

Senelik olarak yapılan Your Voice anketinin uygulanması ile ilgili destek verilmesi. Your Voice sonuçlarının analiz edilmesi, yöneticiler ile paylamaşı ve iyileştirme aksiyonlarının hayata geçirilmesi.

Anketin sorunsuz tamamlanması, Anket ile ilgili aksiyonların belirlenmesi

Kültür değişimi ve çalışan bağlılığının arttırılması konusunda projeler geliştirilmesi.

Projelerin hayata geçirilmesi

Mey kalite, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği ve çevre yönetim sistemlerinin gereklerini yerine getirmek, ilgili yasal şartlara uygun çalışmak, sistemlerin etkinliğine ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

İş yürütme etiği ve prosedürlerini gereklerini yerine getirmek

Mey iş yürütme etiğinin ve prosedürlerinin gereklerini yerine getirmek, kurallara uygun çalışmak ve güncellemelerini takip etmek.

İş yürütme etiği ve prosedürlerini gereklerini yerine getirmek.

Worker Type :

Regular

Primary Location:

MeyDiageo Alasehir Plant

Additional Locations :

Job Posting Start Date :

2024-05-17

With over 200 brands sold in more than 180 countries, we’re the world’s leading premium drinks company. Every day, over 30,000 talented people come together at Diageo to create the magic behind our much-loved brands. From iconic names to innovative newcomers – the brands we’re building are rooted in culture and local communities. Our ambition is to be one of the best performing, most trusted and most respected consumer products companies in the world.

Our founders, such as Arthur Guinness, John Walker, and Charles Tanqueray, were visionary entrepreneurs whose brilliant minds helped shape the alcohol industry. And through our people, their legacy lives on. Join us, and you’ll collaborate with talented people from all corners of the world. Together, you’ll innovate and push boundaries, shaping a more inclusive and sustainable future that we can all be proud of.

With diversity at our core, we celebrate our people’s unique passions, commitments and specialist skills. Because when varied voices, mindsets, and personalities come together, great ideas are born. In our supportive culture, your voice will be heard and you’ll be empowered to be you. Just bring your ambition, curiosity and ideas, and we’ll celebrate your work and help you reach your fullest potential.

DRINKiQ

What’s your DRINKiQ? Take our quiz to understand how alcohol is made and explore the effects of drinking. You can discover everything you need to know at DRINKiQ (https://www.drinkiq.com/en-gb/)


Apply Now

***Show some love and please mention newsaboutturkey.com* in your application***
***We also feel loved when you share it***

Share This Article