Reporting Officer, EUPOL COPPS

News About Turkey - NAT
5 Min Read
  • Contract
  • Anywhere

FBA - Folke Bernadotte Academy


Reporting Officer, EUPOL COPPS

  • Ref: 24-00340
  • Sista ansökningsdag: 2024-06-13

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens viktiga bidrag till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu dig som vill ta dig an rollen som Reporting Officer i EUPOL COPPS Palestina (Ramallah).

Information om insatsen

Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians och tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik innefattar bland annat fredsfrämjande insatser i kris- eller konfliktdrabbade områden i världen. FBA bidrar kontinuerligt med civil svensk personal till insatserna. Mer information om aktuell insats samt EU:s övriga insatser finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

Arbetsbeskrivning

Insatsen ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning, med information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Vårt arbetsgivarerbjudande

Du blir anställd av FBA, och sekunderas till en annan organisation som arbetsleder dig. Du är fortsatt folkbokförd i Sverige under din utlandstjänstgöring, betalar skatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring.

Av FBA får du lön och ett förmånligt villkorspaket. FBA har även en personalkonsulent som erbjuder rådgivning och proaktivt stöd medan du är på ett uppdrag. Mer information om våra kontrakt och villkor hittar du här.

Förväntningar på dig som utsänd

Du tar ett utlandsuppdrag som en representant för Sverige i världen. Du ska aktivt verka för att föra fram Sveriges utrikespolitiska prioriteringar som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och utveckling.

Du är även en representant för FBA när du är på ett utlandsuppdrag för oss. Om du blir antagen till ett uppdrag blir du inbjuden till en förberedande utbildning på FBA där vi går igenom detta och den uppförandekod och antikorruptionspolicy vi har på myndigheten.

Under utbildningen får du också information om organisationen och landet du ska arbeta i, det politiska och säkerhetsmässiga läget, regional kultur och historia. Allt för att du ska vara så väl förberedd som möjligt. Här kan du läsa mer om förberedelser och stöd inför ett uppdrag.

Ansökan

Du ansöker i vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Vi ser gärna att du skriver din ansökan på engelska, urval sker löpande så registrera gärna din ansökan redan idag! 

Utöver detta behöver du även fylla i en ansökan i EU:s rekryteringssystem Goalkeeper (läs mer här). Var ute i god tid första gången du ska fylla i en ansökan då processen är tidskrävande. När du väl skapat en profil i Goalkeeper, kommer du få en separat länk för att kunna söka den specifika tjänsten.

Mer information om EU:s rekryteringsprocess och hur du kan förbereda din ansökan hittar du här. 

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.   

Du är välkommen med din ansökan senast 13-06-2024.

FBA genomför rekryteringen med hjälp av externt rekryteringsföretag. Intervjuer äger rum mellan 04-17 juni 2024. 

Hur går rekryteringsprocessen till?

När ansökningstiden gått ut genomför vi ett urval och beslutar därefter vilka kandidater som går vidare till en intervju. Inbjudan till en intervju skickas vanligtvis per mejl där vi också informerar om vår intervjumetodik och om hur kandidaten kan förbereda sig. Efter de första intervjuerna gör vi ytterligare ett urval och som ett sista steg tar vi referenser. När detta är klart beslutar vi vem eller vilka kandidater som vi kommer att nominera till EU. Den kandidat som nomineras konkurrerar med de kandidater som nominerats av andra medlemsstater i EU. Beslut om slutkandidat fattas av insatsen.

Kontaktperson

Nisha Nilsson

[email protected]

Apply
***Show some love and please mention newsaboutturkey.com* in your application***
***We also feel loved when you share it***

Share This Article